Întreprinderea Municipală

PIAȚA CENTRALĂ

19.02.2021

La capitolul TRANSPARENȚĂ este publicat planul de achiziții pentru anul 2021 al Î.M. «Piața Centrală»

28.07.2020

La capitolul TRANSPARENȚĂ este publicat proiectul de modernizare a Î.M. «Piața Centrală»

31.05.2020

Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul desfășurării activității de comerț în Piața Centrală .

ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ”PIAȚA CENTRALĂ”

A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

ORDIN

29 mai 2020 nr. 84

„Despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la

Măsurile de prevenire a infecției COVID-19

în cadrul desfășurării activității

de comerț în Piața Centrală ”


În legătură cu starea de urgență în sănătate publică declarată la nivel național pe teritoriul Republicii Moldova ca urmare a răspîndirii virusului de tip COVID-19, conform prevederilor hotărârilor nr.10 din 15.05.2020, nr.11 din 15.05.2020, nr.12 din 25.05.2020 a Comisiei Naționale de Sănătate Publică, în scopul asigurării respectării recomandărilor și cerințelor obligatorii de sănătate publică,

ORDON:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul desfășurării activității de comerț în Piața Centrală” (în continuare-Instrucțiune) în perioada stării de urgență în sănătate publică.

2. A aduce la cunoștința salariaților întreprinderii prezenta Instrucțiune. A lua măsuri pentru instruirea controlorilor piețe și inspectorilor de securitate asupra supravegherii respectării măsurilor prevăzute în Instrucțiune de către agenții economici din sectoarele deservite. Responsabil – Șeful Serviciului controlori, inspector.

3. Se obligă fiecare salariat al Î.M.”Piața Centrală” să anunțe șefului de subdiviziune sau altă persoană cu funcții de răspundere despre cazurile depistate/aflate de încălcare a Instrucțiunii de către agenții economici din Piața Centrală.

3. A asigura aducerea la cunoștința tuturor agenților economici care desfășoară activitate de comerț în Piața Centrală prezenta Instrucțiune, prin afișare în blocul administrativ, la intrarea în Piața Centrală din str. Armenească, la cantaragii și alte locuri cu acces vizual sporit, prin nodul de radio local. Responsabili – specialiștii secției Organizarea Comerțului și Amplasare.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin va fi îndeplinit de către director și adjuncții directorului.

DIRECTOR INTERIMAR Ion PÎNTEA


INSTRUCȚIUNE

CU PRIVIRE LA MĂSURILE DE PREVENIRE A INFECȚIEI CU COVID-19

ÎN CADRUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE COMERȚ

ÎN PIAȚA CENTRALĂ DIN MUN.CHIȘINĂU

Prezenta Instrucțiune, având drept scop preântâmpinarea și combaterea răspândirii infecției cu COVID-19, va fi aplicată în cadrul organizării, desfășurării, supravegherii activității de comerț pe teritoriul Pieței Centrale din mun.Chișinău gestionată de Î.M.”Piața Centrală”, în scopul asigurării unui climat sigur și sănătos în cadrul desfășurării activității de comerț în teritoriul Pieței Centrale în perioada stării de urgență în sănătate publică.

Toți angajații întreprinderii implicați în activitățile de organizare, asigurare și supraveghere a activității de comerț desfășurate se vor conduce strict de prezenta Instrucțiune, de cerințele și recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun.Chișinău, altor norme și cerințe aprobate și valabile pentru perioada stării de urgență în sănătate publică referitoare la domeniul de activitate al întreprinderii, ordinelor și deciziilor administrației întreprinderii.

Prezenta Instrucțiune este obligatorie pentru toți angajații Î.M.”Piața Centrală”, agenții economici care desfășoară activitate de comerț în Piața Centrală indiferent de tipul de organizare economico-juridic și tipul unității comerciale deținute, cât și pentru vizitatorii/cumpărătorii care intră în teritoriul Pieței Centrale.

1. Măsurile generale de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul Pieței Centrale.

1.1. Organizarea și efectuarea salubrizării și dezinfecției teritoriului Pieței Centrale, meselor/tarabelor, cântarelor de control, căilor de acces la finele fiecărei zile de activitate în scopul menținerii condițiilor pentru desfășurarea activității comerciale în stare sanitaro-igienică satisfăcătoare.

1.2. Organizarea, 1 dată/săptămâna, a zilei de igienizare (Ziua Sanitară), în care se va efectua salubrizarea complexă a Pieței Centrale și a unităților comerciale din teritoriu.

1.3. În scopul evitării aglomerației și blocării căilor de circulație, accesul vânzătorilor și vizitatorilor/cumpărătorilor în Piața Centrală se va desfășura prin intrări și ieșiri separate prin bară despărțitoare cu aplicarea marcajului și indicatoarelor.

1.4. Interzicerea accesului în teritoriul Pieței Centrale prin magazine, depozite, alte clădiri și construcții sau alte intrări-ieșiri neamenajate și nesupravegheate în modul prevăzut de cerințele și recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun.Chișinău.

1.5. Accesul tuturor persoanelor în Piața Centrală este permis în următoarele condiții:

- termometria obligatorie cu termo-scanere sau alte echipamente de termometrie non-contact;

- acoperirea feței (gurii și nasului) cu măști de protecție, inclusiv măști improvizate;

- dezinfectarea mâinilor (în cazul lipsei mănușilor).


1.6. Instalarea și asigurarea funcționării dozatoarelor cu dezinfectant pe bază de alcool pentru mâini la intrările în Piața Centrală, în blocul administrativ, în alte locuri vizibile și accesibile pentru cumpărători.

1.7. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile și normele de prevenire a răspândirii COVID-19 prin intermediul nodului de radio local, prin afișarea materialelor informative în locuri vizibile, repartizarea pleanteor informative.

1.8. Agenții și operatorii economici vor asigura, din cont propriu, instalarea și funcționalitatea dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini în locurile vizibile și accesibile pentru cumpărători la fiecare unitate de comerț (hală, magazine,gheretă, tarabă, stand, etc.). Vânzătorii se obligă să încurajeze cumpărătorii pentru a dezinfecta mâinile și să nu le refuze acestora accesul la dozatoarele cu dezinfectant.

1.9. Respectarea distanței sociale/fizice de minim 1 m între cumrărători și vânzători, cât și a vizitatorilor/cumpărătorilor între ei; evitarea formării rândurilor și îmbulzelii.

1.10. Se permite accesul mijloacelor de transport în teritoriul Pieței Centrale până la ora 800 și după ora 1800, fără nici o excepție.

1.11. Se permite accesul hamalilor în Piața Centrală, cu prezentarea buletinului de identitate și inregistrarea unităților de comerț deservite de aceștia, întru evitarea aglomerației și respectarea distanței sociale/fizice fluidizarea circulației acestora.

1.12. Asigurarea angajaților Î.M.”Piața Centrală” cu cantități suficiente de echipament și mijloace de protecție personală (dezinfectant, măști, mănuși, viziere, șorțuri, după caz). Măștile vor fi schimbate după fiecare 2 ore.

1.13. Monitorizarea stării sănătății angajaților Î.M.”Piața Centrală”, inclusiv efectuarea termometriei, la începutul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome ale IRA angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

2. Cerinţe sanitar-igienice generale pentru agenții și operatorii economici (comercianți, vânzători) la locurile de desfășurare a activității de comerț.

2.1. În perioada stării de urgență în sănătate publică toți agenții economici (comercianți, vânzători) se vor conduce strict de cerințele și recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun.Chișinău și prezenta Instrucțiune, în caz de necessitate se vor conforma necondiționat cerințelor legale ale administrației Î.M.”Piața Centrală”.

2.2. La unitățile/locurile de comerț vor comercializa doar persoanele perfect sănătoase, care nu prezintă simptome cum ar fi: dureri de cap, nas înfundat, dureri în gât, tuse, respirație îngreunată, febră mai mare 37, 0 C. Persoanele care până la accesul la locul de comerț prezintă simptomele enumerate mai sus, sunt obligate ca de la domiciliu sa solicite ajutor medical prin serviciul unic de urgențe 112, să evite ieșirea în locuri publice și accesul în Piața Centrală.

2.3. Pînă la începerea activității de comerț comercianții/vânzătorii se obligă:

a) Să se asigure că sunt în deplina capacitate de muncă;

b) Să se asigure că nu prezintă simtomele enumerate la pct.2.2;

c) Să aplice echipamentul și mijloacele de protecție (halat, vizieră, respirator/mască, mănuși);

2.4. Pe parcursul zilei de muncă, comercianții/vânzătorii se obligă:

a) Să respecte igiena personală prin igienizarea mâinilor cu dezinfectant sau spălarea cu apă și săpun cel puțin 20 secunde:

- la fiecare ora de muncă;

- înainte de a lua masa;

- după fiecare contact cu altă persoană;

b) Să poarte echipament și mijloace de protecție;

c) Să dezinfecteze în mod regulat suprafețele de lucru, zonele atinse frecvent;

d) Să păstreze distanța de cel puțin 1 metru dintre sine și cumpărători sau alte persoane;

e) Să evite atingerea ochilor, nasului sau gurii cu mâinile neigienizate;

f) Dacă strănută sau tușește – să acopere gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care să-l arunce imediat la coșul de gunoi sau să pună zona încheieturii mainii (cotul mîinii) la gură;

g) Să practice o igienă personală bună (de exemplu, după efectuarea curățeniei, după manipularea obiectelor murdare și după vizitarea toaletei, nu puneți mîina pe nimic pînă nu vă spălați cu săpun).

h) Să respecte măsurile de sănătate publică în procesul interacțiunii cu angajații Î.M.”Piața Centrală” în sediul administrației precum și în alte încăperi administrative.

2.5. La sfârșitul zilei de muncă comercianții/vânzătorii se obligă:

a) Să spele și dezinfecteze complet unitatea de comerț/locul de comerț/muncă;

b) Să dezinfecteze minuțios și repetat zonele de interacțiune intensă, cum ar fi: suprafețe de comerț/lucru, cărucioare, coșuri, cântare, ustensile, materiale, ambalaje, marfa ambalată, aparate de casă, vitrine, alte obiecte sau echipamente, folosind dezinfectanți.

c) Să efectueze igiena feței cu apă și săpun precum și a mâinilor cu apă și săpun după caz cu sezinfectant.

3. Cerinţe în situaţii de îmbolnăvire:

3.1. În situaţiile de îmbolnăvire sau la apariția simptomelor cum ar fi: respirația îngreunată, durerile în gât, temperatura ridicată, tuse, strănut, nas înfundat, febră, comercianții/vânzătorii se obligă:

a) Să aducă la cunoștința administrației Î.M.”Piața Centrală” sau altei personae responsabile despre starea sa de sănătate, sau starea persoanei la care a observat aceste simptome;

b) Să apeleze personal sau prin intermediul altor persoane la serviciul unic de urgențe 112 pentru acordarea ajutorului medical;

c) Să se autoizoleze într-un loc îndepărtat de alte persoane pînă la acordarea ajutorului medical.

30.05.2020

13.05.2020

La capitolul TRANSPARENȚĂ recent este publicată o analiza situației curente la Î.M. «Piața Centrală» și o vizualizare a planurilor privind modernizarea pe etape a Pieții Centrale.